• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00

Nawigacja

Artykuły » Ważne » Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowie Przygodzkim

29
paź 2010

Koło Gospodyń Wiejskich w Jankowie Przygodzkim
powstało 20 września 1958r. W początkowyc latach działalności przewodniczącymi były kolejno: Anna Nowak, Anna Wawrzyniak, i Zofia Nazarek. Już od początku założenia, organizacja ta prowadziła ożywioną działalność społeczno- kulturalną. Aby ułatwić pracę i życie gospodyń odbywały się różnego rodzaju kursy:

- kroju i szycia,

- gospodarstwa domowego,

- gotowania

Młode gospodynie nie bały się żadnych wyzwań. Pragnęły ożywić ciężkie życia ludzi na wsi. Dlatego też całkowicie miały na swoim koncie również szereg konkursów:
- recytatorskie

- hodowli bekonów

- konkursy odchowu kurcząt

- ogródków kwiatowych i warzywnych

- hodowli bydła pod hasłem „więcej mleka”

Należy przypomnieć, że nie był to tylko sam udział w tych konkursach. Gospodynie z Jankowa zdobywały w finałach cenne nagrody.

Członkinie koła organizowały też spotkania z różnymi lekarzami i pielęgniarkami. Odbywały się wtedy bardzo cenne pogadanki dzięki, którym zapobiegano wielu groźnym chorobom w naszym środowisku. Nauczyły się też niesienia pierwszej pomocy przy odmrożeniach, poparzeniach czy krwotokach.
W środowisku wiejskim cenną pomocą był także lekarz weterynarii, który informował o skutkach chorób zwierzęcych i jak im zapobiegać.

Przy KGW działały sekcje:

- drobiarska, która troszczyła się o sprowadzanie piskląt kur, kaczek i gęsi oraz paszę na pierwszy okres żywienia,

- sekcja gospodarstwa domowego gromadziła wyposażenie do kuchni,

Początkowo sprzęt ten był przechowywany w prywatnych domach, gdyż koło nie dysponowało własnym pomieszczeniem. Członkinie nie zapomniały również o działalności kulturalnej. Wielokrotnie organizowały przedstawienia amatorskie, zabawy, wieczorki, spotkania przy kawie, dożynki wiejskie, wyjazdy do teatru, kina oraz wycieczki krajoznawcze.

Okazją do wielu spotkań było Święto Dnia Kobiet. Była wtedy okazja do podsumowania osiągnięć, dyskusji i rozmów z przedstawicielami różnych organizacji. Z inicjatywy Koła Gospodyń założono w Jankowie filię biblioteki gminnej, a dla usprawnienia pracy w gospodarstwie domowym zainstalowano u wielu członkiń gaz propan-butan.

Członkinie koła to kobiety o dobrych sercach, bardzo wrażliwe na potrzeby innych. Organizowały One zbiórkę pieniędzy na odbudowę Zamku Królewskiego, na budowę Domu Dziecka, Domu Ludowego w naszej wsi i chętnie uczestniczyły w czynach społecznych.

Dla bezpieczeństwa dzieci w okresie letnim, organizowały każdego roku dzieciniec. Była to ogromna pomoc dla rodziców, którzy w tym czasie mogli spokojnie pracować przy zbiorach żniwnych.
Czas szybko mijał- nadszedł rok 1978. 13 stycznia tego roku odbyło się walne zebranie Koła Gospodyń Wiejskich. Dokonano wtedy wyboru nowych władz:

Przewodniczącą została wybrana p. Irena Szopińska,

Sekretarzem p. Jadwiga Musieł,

Skarbnikiem p. Teresa Wnuk.

Już od początku swej działalności, nowy zarząd zabrał się do aktywnej pracy. W tym samym roku Kółko Rolnicze w Jankowie Przygodzkim obchodziło swój piękny jubileusz 75-lecie. Członkinie chętnie przystąpiły do współpracy i pomagały w zorganizowaniu tej uroczystości.

Tak jak w poprzednich latach Koło Gospodyń organizowało wspólnie z Kółkiem Rolniczym- dożynki wiejskie, zabawy, bale sylwestrowe, wycieczki, spotkania z okazji Dnia Kobiet, szkolenia, dziecińce, konkursy i kursy np. gotowania. Dużo uwagi poświeciły modernizacji kuchni urządzonej przy Sali Domu Ludowego.

8 marca 1980r. był dla niektórych członkiń świętem szczególnym. Dwie członkinie p. Leokadia Krakowska
i p. Henryka Banasiak otrzymały odznaczenie „Order Serca Matkom Wsi”, które zostały nadane przez redakcję gazety „Nowej Wsi” oraz władze wojewódzkie. Aktywność członkiń wzrastała bardzo szybko, planowano następne wycieczki, spotkania z lekarzami.
Jednak rok 1981 stał się przełomowy. Działalność Koła Gospodyń jak i innych organizacji została zawieszona.

W latach następnych była może mniej aktywna, ale odbyło się jednak kilka wycieczek krajoznawczych i dożynki wiejskie. W tym momencie należy przypomnieć, że w 1984 roku na dożynkach wiejskich w Jankowie członkinie KGW przygotowały widowisko, które tak się podobało zaproszonym gościom, że zostały zaproszone na konkurs folklorystyczny do Krotoszyna i otrzymały wyróżnienie.

Lata 1986- 2003 to okres wyciszenia aktywności w pracy KGW i innych organizacji, gdyż sala Domu Ludowego została wydzierżawiona na rzecz działalności zespołu dyskotekowego. Aktywność Koła znów wzrasta w latach 2004- 2006.

Wspólnie z radnymi i Zespołem Szkół organizowane były spotkania noworoczno- opłatkowe, a z Kółkiem Rolniczym to okres wzmożonej pracy w przygotowaniach jubileuszu 100-lecia Kółka Rolniczego.

W przygotowaniach tej uroczystości brało udział wiele członkiń Koła z przewodniczącą p. Irena Szopińską na czele.

Zarząd Kółka Rolniczego nie zapomniał o wieloletniej ofiarnej pracy niektórych członkiń i uhonorował je odznaczeniami „Zasłużone dla Rolnictwa” przyznanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Takie odznaczenie otrzymały:

-p. Irena Szopińska- przewodnicząca KGW

-p. Irena Barczak- współautorka kroniki Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich.

Odznakę „Za zasługi dla Kółek Rolniczych” otrzymała
-p. Genowefa Świerczyk- prowadząca kronikę Kółka Rolniczego i KGW.

Dyplom uznania otrzymała p. Henryka Banasiak.


Prawdziwe wyzwanie dla kobiet rozpoczęło się rywalizacją w konkursach gminnych:

w roku 2004- członkinie brały udział w Targach Rolnych- była to wystawa potraw regionalnych

w roku 2005- udział w I Gminnym Turnieju Wsi- otrzymały puchar

w roku 2006- udział w II Turnieju Rolno-Ogrodniczym- również zdobyły puchar9 maja 2007 roku na walnym zebraniu członkiń Koła Gospodyń Wiejskich wybrany nowy zarząd:

Przewodniczącą została- Wiesława Stryjak,

Zastępcą przewodniczącej- Genowefa Piwowarska,

Skarbnikiem- Anna Trzcielińska,

Sekretarzem- Grażyna Surma.

Od tego czasu koło znów zaczęło prężnie działać. Do starego składu dołączyło wiele młodszych Pań.
Na początku działalności bo już w czerwcu Panie przygotowały stół regionalny na Turniej Wsi w Przygodzicach za który otrzymały dyplom uznania. W sierpniu wspólnie z Radą Sołecką zorganizowały dożynki wiejskie z poczęstunkiem dla 400 osób. Już w październiku przewodnicząca p. Stryjak zaproponowała organizację „Biesiady” na której mieszkańcy Jankowa świetnie się bawili.

W styczniu zorganizowano spotkanie dla wszystkich, także byłych członkiń. W marcu Panie świętowały we wspólnym gronie Dzień Kobiet. W maju zorganizowały „majówkę”. W czerwcu podczas IV już Turnieju Wsi swoją wystawą wspaniałych potraw wspomogły drużynę sołectwa Janków Przygodzki w przejęciu pucharu przechodniego na stałe za wygranie zmagań Wsi trzeci rok z rzędu.

Panie z KGW włożyły bardzo dużo pieniędzy i własnej pracy w remont kuchni przy sali wiejskiej. Warto było bo kuchnia prezentuje się wspaniale.

W sierpniu członkinie KGW współorganizowały jak co roku Dożynki.

Na 20 września 2008 roku przypadło 50-lecie powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowie Przyg.
Zarząd wraz z innymi Paniami zorganizował piękną uroczystość dla ok. 120 zaproszonych gości- obecnych i byłych członkiń oraz osób, które pomagały oraz wspierały działalność KGW. Wieczorem odbył się wieczorek taneczny.

25 października 2008 r. zorganizowana została tradycyjna już „Biesiada”.

  • 7344 czytań - Drukuj
  • 3,870,089 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2024 by kRis
    Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.