• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
09
wrz 2009

Dni Karpia

Na terenie ca?ej Doliny Baryczy we wrze?niu i pa?dzierniku odbywa? si? b?d? "Dni Karpia"
Ju? w sobot? jedn? z imprez b?dzie Turniej Pi?ki No?nej o Puchar "Z?otego Karpia" w Jankowie Przygodzkim.
Ka?dy mo?e zagra?! - szczegó?y w newsie...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 730 czytań - Drukuj
 • 04
  wrz 2009

  Pielgrzymka rowerowa

  Rowerowa pielgrzymka do Kobylej Góry...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 784 czytań - Drukuj
 • 02
  wrz 2009

  Nowy proboszcz = zmiany

  Kilka nowo?ci wprowadzonych przez nowego ksi?dza proboszcza Eugeniusza Meks?...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 780 czytań - Drukuj
 • 02
  wrz 2009

  70. rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej

  W Jankowie Przygodzkim obchodzono by?a 70. rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 811 czytań - Drukuj
 • 31
  sie 2009

  Po?egnanie ksi?dza kanonika

  W niedziel? na mszy ?w. o godz. 11:15 w ko?ciele pw. ?w. Józefa uroczy?cie po?egnano naszego proboszcza
  ks. kanonika Jana Urbaniaka.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 789 czytań - Drukuj
 • 31
  sie 2009

  30.08.2009- do?ynki- Wielkie ?wi?to w Jankowie

  W niedziel? odby?y si? w Jankowie Przygodzkim do?ynki so?eckie.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 795 czytań - Drukuj
 • 23
  sie 2009

  Wandale w Jankowie !!!

  W nocy z soboty na niedziel? komu? zacz??y przeszkadza? tablice umieszczone obok jednego z wej?? do Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim.
  Zerwane zosta?y tablice "Gimnazjum" oraz orze? bia?y- nasze God?o Pa?stwowe, a uszkodzona tablica "NFZ".
  Oderwana cz??? tablicy NFZ le?y w kratkach pod wej?ciem, tablica "Gimnazjum" wala?a si? po drodze, ciekawe tylko gdzie "polecia?" orze?ek...
  Zniszczenia mo?na obejrze? w galerii.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 21
  sie 2009

  Spis podr?czników dla szko?y podstawowej i gimnazjum

  Spis podr?czników do gimnazjum zosta? umieszczony w galerii.
  Ksi??ki dla klasy "0" kupuje nauczyciel po wp?acie rodziców.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 20
  sie 2009

  Klub ju? otwarty

  Zatem znów wkraczamy na ?cie?ki beztroskiego korzystanie z darmowego Internetu w klubie "Bli?ej ?wi@ta" zwanego przez wi?kszo?? Kafejk?.
  Ruszyli?my po remoncie w ramach, którego wymieniono nam okna na nowe- mamy nadziej?, ?e w zwi?zku z tym zim? b?dzie nam odrobink? cieplej.
  Zatem ZAPRASZAMY.
  Przypominamy równie?, ?e ka?dy mo?e zg?asza? swoje uwagi co do naszej strony internetowej,
  ka?dy mo?e próbowa? swoich si? równie? jako dziennikarz i pomóc w redagowaniu strony.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 19
  sie 2009

  Liga powiatowa w siatkówce

  Na boisku ze sztuczn? nawierzchni? w Jankowie Przygodzkim odby? si? w sobot? ostatni z turniejów cyklu Letniej Ligi Powiatowej w Siatkówce.
  Zwyci??y?a ekipa z Jankowa Przygodzkiego wyprzedzaj?c dru?yn? z Lewkowa, która jedynie w pi?tk? pokona?a bez problemów pozosta?e dru?yny turnieju.
  W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zaj??a dru?yna z Lewkowa a drugie ch?opacy z Jankowa Przygodzkiego .
  Gratulujemy  // edit by kRis

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 806 czytań - Drukuj
 • 1,403,142 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2017 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.