• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
08
cze 2009

Mamy oficera w Jankowie !!!

W sobot? 30 maja delegacja OSP Janków Przygodzki i Zarz?du Gminnego ZOSP RP go?ci?a w Warszawie na placu im marsza?ka Józefa Pi?sudskiego (przy Grobie Nieznanego ?o?nierza) na uroczysto?ci promocji oficerskiej absolwentów Szko?y G?ównej S?u?by Po?arniczej w Warszawie. Jednym z promowanych by? mieszkaniec Jankowa Przygodzkiego
Adam Kubiak
Na zdj?ciu cz?onkowie delegacji oraz Zast?pca Komendanta G?ównego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 04
  cze 2009

  Wyniki wyborów

  Na stronie Pa?stwowej Komisji Wyborczej umieszczono wyniki z wszystkich okr?gów wyborczych. Oto wyniki
  Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Jankowie Przygodzkim.
  Niestety frekwencja nie by?a zachwycaj?ca i wynios?a w naszym obwodzie tylko 22,4% co jest wynikiem poni?ej ?redniej krajowej. Powinni?my si? wstydzi? za siebie- My jako Wielkopolanie- zawsze tak blisko Europy, a w momencie wyborów plama. Nawet Pa?stwowa Komisja Wyborcza nie wierzy ju? w mieszka?ców i drukuje jedynie 75% kart do g?osowania, bo wie, ?e wi?kszo?? i tak si? zmarnuje.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 04
  cze 2009

  I miejsce w konkursie "Magia ta?ca"

  Dzi? 4 czerwca 2009 (czwartek)
  w kinie Komeda
  odby? si?
  doroczny konkurs
  "MAGIA TA?CA"
  I miejsce zdoby? zespó? naszego gimnazjum prezentuj?cy "Kalink?",
  II miejsce zdoby?y dziewczyny ze szko?y podstawowej z aerobikiem
  Obydwa zespo?y prowadzone s? przez p.Jolant? Marsza?

 • Dodał admin | Drukuj
 • 26
  maj 2009

  UWAGA Zabójcy karoserii samochodowych !

  Dzi? ju? chyba po raz drugi w tym roku na ulicy Szkolnej w Jankowie odby?a si? akcja zaklajstrowywania dziur. Drogowcy zamiast zala? wreszcie po 35 latach now? nawierzchnie znów zasmo?owywali dziury zabezpieczaj?c je kamyszkiem. Przy dzisiejszym 30-stopniowym upale smo?a "bardzo szybko" zaschn??a i nie zagra?a?a ju? nikomu. Tylko przeje?d?aj?c po ulicy Szkolnej ostatni kamyk odpad? mi od ko?a dopiero w Ostrowie. Dla zabawy zrobi?em ch?opakom kilka zdj??.
  A dzi? 8 czerwca- zabijali karoserie na ulicy Ostrowskiej- Ci sami.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 26
  maj 2009

  WALNE ZEBRANIE CZ?ONKÓW STOWARZYSZENIA

  W pi?tek 29 maja 2009r. o godzinie 20:00
  w klubie "Bli?ej ?wi@ta"
  odby?o si?
  Walne zebranie cz?onków
  Stowarzyszenia "Rozwój i Edukacja" so?ectwa Janków Przygodzki

  wzi??o w nim udzia? 15 z 20 cz?onków Stowarzyszenia, co wystarczy?o do odbycia obrad.
  Na zebraniu prezes zarzadu Stowarzyszenia Jan Surma przedstawi? sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Cz?onkowie Stowarzyszenia jednog?o?nie udzielili absolutorium zarz?dowi za rok 2008.
  Podczas zebrania prezes serdecznie dzi?kowa? za aktywny udzia? w dzia?alno?ci Stowarzyszenia przede wszytskim osobom, które pisa?y projektu o dofinansowanie do ró?nych instytucji, a byli to Krystian Piasecki, Tomasz Sobczak oraz Dariusz Piechowiak. Jednocze?nie podsumowano projekt realizowany przy wspó?pracy z Fundacj? Wspomagania Wsi w ramach, którego powsta? klub "Bli?ej ?wi@ta". Zarz?d Stowarzyszenia obieca? równie?, ?e klub nie zostanie zamkni?ty pomimo zako?czenia finansowania go przez Fundacj? i braku obecnie innych ?róde? finansowania. Kierownik klubu nadal w miar? mo?liwo?ci b?dzie prowadzi? klub i opiekowa? sie nim.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 23
  maj 2009

  I miejsce Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Jankowa Przygodzkiego

  Na dzisiejszych zawodach Ochotniczych Stra?y Po?arnych
  sukces odnios?y reprezentantki Jankowa- dziewczyny zaj??y I miejsce pokonuj?c Ludwików
  Dru?yna m?ska zaj??a IV miejsce na 8 startuj?cych dru?yn- pokonali ich kolejno Antonin (I), D?bnica (II) i gospodarze czyli Topola Wielka (III). Fotorelacja jest ju? gotowa.
  Podczas zawodów og?oszono równie?, ?e nast?pne zawody (za 2 lata) odb?d? si? ju? wg nowego regulaminu.
  Mo?na si? z nim zapozna? tutaj.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 18
  maj 2009

  Mieszka?cy gminy w liczbach

  W artykule- tabela z ilo?ci? mieszka?ców poszczególnych miejscowo?ci gminy w tym Jankowa Przygodzkiego.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 940 czytań - Drukuj
 • 08
  maj 2009

  Janków Przygodzki z lotu ptaka.

  Dzi?ki uprzejmo?ci zapalonego motolotniarza p. Dariusza Koprasa, który udost?pni? Nam swoje zbiory podniebnych fotografii mo?emy od dzi? podziwia? Janków Przygodzki z lotu ptaka.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1833 czytań - Drukuj
 • 02
  maj 2009

  Dzi?kujemy

  Klub sportowy "Barycz" Janków Przygodzki
  dzi?kuje
  wszystkim którzy przekazali 1% swojego podatku na rzecz Klubu.
  Zapraszamy do udzia?u w akcji za rok.
  DZI?KUJEMY

 • Dodał admin | Drukuj
 • 27
  kwi 2009

  Obóz Pleszew 2008

  Niektórzy powiedz? wreszcie... mówi?, ?e b?d? zaraz po obozie... ale ja sobie pomy?la?em, ?e lepiej si? wspomina jak ju? si? troszk? zapomnia?o :) Komponujemy zatem galeri? zdj?? z naszego obozu tanecznego w Pleszewie w 2008 roku. Zajrzyj do "czytaj wi?cej" poni?ej.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 937 czytań - Drukuj
 • 1,558,599 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2018 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.