• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
28
kwi 2010

Zdj?cie Pardalina z lotu ptaka


Nie tylko Janków Przygodzki zosta? sfotografowany z lotu ptaka przy okazji podniebnych woja?y Pana Dariusz Koprasa. Mamy tak?e zdj?cie Pardalina...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1444 czytań - Drukuj
 • 27
  kwi 2010

  Nowy komputer


  Od kilku dni w klubie internetowym "Bli?ej ?wi@ta" mo?na korzysta? z czwartego ju? komputera.
  Zosta? On zakupiony dzi?ki ?rodkom przeznaczonym przez Rad? So?eck? Jankowa Przygodzkiego.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1112 czytań - Drukuj
 • 25
  kwi 2010

  (Prawie) idealna droga.


  Na ulicy Z?bcowskiej w Jankowie Przygodzkim od jakiego? czasu mo?emy podró?owa? nie tylko asfaltem do ko?ca zabudowa?, ale równie? odcinkiem ?wietnie wyrównanej drogi - niestety nie w ca?o?ci...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1097 czytań - Drukuj
 • 22
  kwi 2010

  Janków Przygodzki w Wikipedii  Przeszukuj?c Internet, po wpisaniu w wyszukiwark? s?owa Janków Przygodzki nie sposób nie trafi? na stron?, która uka?e nam si? przewa?nie jako pierwsza... dzieje si? tak np. w najpopularniejszej na ?wiecie wyszukiwarce Google

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1216 czytań - Drukuj
 • 20
  kwi 2010

  Zmiany wokó? ko?cio?a


  W poprzednim tygodniu wiele si? dzia?o wokó? ko?cio?a. Najpierw w sobot? m?odzie? przygotowuj?ca sie do bierzmowania uporz?dkowa?a teren po wyci?ciu drzew i krzewów od strony skrzy?owania, potem zosta? obni?ony ?ywop?ot od strony ulicy Szkolnej. Dzi?ki tym zabiegom ko?ció? sta? si? lepiej widoczny.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1086 czytań - Drukuj
 • 20
  kwi 2010

  M?odzie? te? na pewno b?dzie pami?ta? o tych, którzy zgin?li


  We wtorek, kilka dni po tragicznej ?mierci 96 osób w katastrofie samolotu prezydenckiego- uczniowie Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim przygotowali wystawy upami?tniaj?ce to wydarzenie oraz oddali ho?d ofiarom...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 998 czytań - Drukuj
 • 10
  kwi 2010

  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczy?ski zgin?? 10 kwietnia 2010r. w katastrofie lotniczej  Klikaj?c ni?ej na "Czytaj wi?cej" mo?emy zobaczy? m.in. jak Janków Przygodzki ?egna tragicznie zmar?ych...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1174 czytań - Drukuj
 • 09
  kwi 2010

  Janków Przygodzki z lotu ptaka  W archiwum znalaz?o si? kolejne zdj?cie Jankowa z lotu ptaka. Mo?na na nim zobaczy? ca?e centrum Jankowa oraz ulic? Wodn?.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1695 czytań - Drukuj
 • 07
  kwi 2010

  Obwód wyborczy Janków Przygodzki podzielony...


  Na ostatniej sesji Rady Gminy zadecydowano o utworzeniu nowego obwodu g?osowania dla Topoli Wielkiej i Topoli Osiedle, których mieszka?cy dotychczas g?osowali w Jankowie...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1149 czytań - Drukuj
 • 06
  kwi 2010

  Project Comenius


  Grupa realizuj?ca projekt "My Europejczycy- dzia?amy razem by wspólnie ?y?" z naszego Zespo?u Szkó? spotka?a si? w Turcji z innymi szko?ami europejskimi na wspólnym spotkaniu roboczym.
  Prawdopodobnie omawiano tam te? wyjazd zagraniczny dla uczniów...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1114 czytań - Drukuj
 • 2,367,614 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2020 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.