• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
21
sie 2009

Spis podr?czników dla szko?y podstawowej i gimnazjum

Spis podr?czników do gimnazjum zosta? umieszczony w galerii.
Ksi??ki dla klasy "0" kupuje nauczyciel po wp?acie rodziców.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 20
  sie 2009

  Klub ju? otwarty

  Zatem znów wkraczamy na ?cie?ki beztroskiego korzystanie z darmowego Internetu w klubie "Bli?ej ?wi@ta" zwanego przez wi?kszo?? Kafejk?.
  Ruszyli?my po remoncie w ramach, którego wymieniono nam okna na nowe- mamy nadziej?, ?e w zwi?zku z tym zim? b?dzie nam odrobink? cieplej.
  Zatem ZAPRASZAMY.
  Przypominamy równie?, ?e ka?dy mo?e zg?asza? swoje uwagi co do naszej strony internetowej,
  ka?dy mo?e próbowa? swoich si? równie? jako dziennikarz i pomóc w redagowaniu strony.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 19
  sie 2009

  Liga powiatowa w siatkówce

  Na boisku ze sztuczn? nawierzchni? w Jankowie Przygodzkim odby? si? w sobot? ostatni z turniejów cyklu Letniej Ligi Powiatowej w Siatkówce.
  Zwyci??y?a ekipa z Jankowa Przygodzkiego wyprzedzaj?c dru?yn? z Lewkowa, która jedynie w pi?tk? pokona?a bez problemów pozosta?e dru?yny turnieju.
  W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zaj??a dru?yna z Lewkowa a drugie ch?opacy z Jankowa Przygodzkiego .
  Gratulujemy  // edit by kRis

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1046 czytań - Drukuj
 • 18
  sie 2009

  D?u?szy chodnik na ul. Ostrowskiej

  Kilka dni temu rozpocz??a si? rozbudowa chodnika przy ulicy Ostrowskiej dalej w kierunku Ostrowa. S? tam ma?e utrudnienia w godzinach pracy czyli do oko?o 15, ale warto si? potrudzi? aby za kilka tygodni poprawi?o si? tam bezpiecze?stwo. Prawdopodobnie chodnik poprowadzi a? do ulicy Polnej.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 17
  sie 2009

  Termomodernizacja

  Niestety- Klub b?dzie musia? by? zamkni?ty jeszcze przez dwa dni- dopiero w ?rod? b?dziemy mogli otworzy?.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 15
  sie 2009

  Wakacje

  Wakacje zmierzaj? ku ko?cowi co nie budzi zadowolenia w?ród dzieci, studenci ciesz? si? pe?ni? ?ycia w ?rodku ukochanego okresu nabierania si? na 9 miesi?cy nudnych wyk?adów, rolnicy wykorzystuj? s?oneczko, które w tym roku nas nie rozpieszcza, a roboty w Zespole Szkó? id? pe?n? par? chcia?oby sie powiedzie?...
  Ja tam si? nie znam na budowlance, wi?c poczekajmy do 1 wrze?nia, a na razie mozemy post?p w pracach obejrze? w kolejnej cz??ci galerii termomodernizacji.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 28
  lip 2009

  XVI Turniej im. Teodora Anio?y

  W sobot? 25 lipca i niedziel? 26 lipca na boisku w Jankowie Przygodzkim odbywa? si? doroczny turniej im Teodora Anio?y organizowany przez Terenowy Klub Olimpijczyka w Wysocku Wielkim oraz GLKS "Barycz" Janków Przygodzki.
  Relacj? z imprezy mo?na podziwia? w galerii.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 817 czytań - Drukuj
 • 27
  lip 2009

  Szczegó?y obozu Pleszew 2009

  Wyjazd w dniu 3 sierpnia o godz. 9:45
  Powrót w dniu 12 sierpnia ok godz. 15:00
  Wi?cej szczegó?ów w dalszej cz??ci newsa.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1079 czytań - Drukuj
 • 26
  lip 2009

  Wrócili?my po burzy ;) Czwartek da? czadu

  Po czwartkowej burzy niestety "stracili?my kontakt z baz?" a mianowicie serwer nawali?, ale ju? powrócili?my w pe?ni si? i z zapasem newsów.
  Niestety czwartkowy wieczór okaza? si? pechowy nie tylko dla nas. Krajobraz po burzy mo?ecie zobaczy? w naszej galerii.
  Do tego regularnie dodawane s? zdj?cia w galerii termomodernizacji Zespo?u Szkó?.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 23
  lip 2009

  15 000 Euro dla Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim

  Projekt pt.: "My Europejczycy poznajemy siebie, by wspólnie ?y?” Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim zosta? jednym ze zwyci?zców w programie Comenius "Uczenie si? przez ca?e ?ycie" Unii Europejskiej i Rady Europy.
  Od nowego roku szkolnego gimnazjum realizowa? b?dzie projekt w którym udzia? bior? szko?y z: W?och, Portugalii, Bu?garii, Turcji, Rumuni, Estonii, W?gier, S?owacji i oczywi?cie Polski. Celem projektu jest pog??bianie wiedzy dotycz?cej krajów bior?cych udzia? w projekcie oraz nawi?zanie wspó?pracy ze szko?ami z tych krajów i wymiana do?wiadcze?. Projekt zak?ada wiele wspólnych dzia?a? oraz spotkania wyjazdowe dla uczniów i nauczycieli. Projekt realizowany b?dzie przez 2 lata, a koordynatorem ze strony polskiej jest Katarzyna Zawadka – nauczyciel historii.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 1,726,562 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2018 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.