• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
16
sty 2010

Nie b?dzie pr?du na ulicy SzkolnejPardalin 1-6, Janków Przygodzki ul.Szkolna 1-16 (w tym Ko?ció?, Przedszkole, Szko?a, WOKiS)
to planowane miejsce wy??czenia pr?du w poniedzia?ek 18 stycznia w godzinach 8 - 15

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1107 czytań - Drukuj
 • 13
  sty 2010

  A mo?e zamontujmy wycieraczk?? - Klub nieczynny jeszcze kilka tygodni...
  Klub nieczynny a? do wiosny!?

  Dodali?my galeri? ciekn?cego sufitu...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 994 czytań - Drukuj
 • 12
  sty 2010

  Klub Bli?ej ?wi@ta zamkni?ty do odwo?ania  Ze wzgl?du na zbyt du?? warstw? ?niegu na dachu "Kafejki" zacz?? przecieka? sufit. Z dnia na dzie? coraz bardziej kapie woda...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1049 czytań - Drukuj
 • 10
  sty 2010

  "Warszawka" te? wspiera nasza kampani? "Ka?dy procent z PITa ma, dla Baryczy pewnie da!
  Kabaret Neo-nówka ju? podczas wyst?pu przed?wi?tecznego w Bytomiu zaprezentowa? ?wietny utwór, który idealnie wpisuje si? w ostatnio rozpocz?t? akcj? promocyjn?- 1% dla Baryczy...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 991 czytań - Drukuj
 • 08
  sty 2010

  Spotkanie op?atkowe


  29 grudnia odby?o si? spotkanie op?atkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie "Rozwój i Edukacja".
  uczestniczyli w nim cz?onkowie Stowarzyszenia, przedstawiciele...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1045 czytań - Drukuj
 • 08
  sty 2010

  Ju? w niedziel? wr?czenie nagród w konkursie "1939-1945 Przywró?my pami??"


  Ju? w niedziel? podczas noworocznego spotkania seniorów w Jankowie Przygodzkim zostan? wr?czone nagrody w konkursie
  "1939-1945 Przywró?my pami??"
  organizowanego przez
  Stowarzyszenie "Rozwój i Edukacja" so?ectwa Janków Przygodzki
  przy wspó?pracy
  Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim
  oraz
  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
  którego zwyci?zc? zosta? Mateusz Marcinczak.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 05
  sty 2010

  UWAGA ?LISKO !!!
  Kierowcy uwa?ajcie na drogach Jankowa i okolic.
  Drogi krajowe s? w stanie dobrym, natomiast lokalne s? bardzo ?liskie.
  Prosimy o rozwag?...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1038 czytań - Drukuj
 • 04
  sty 2010

  Wielki powrót i Dzie? seniora


  Przez wiele ?wi?tecznych dni nasza strona dla niektórych mog?a by? niedost?pna- dla mnie nie by?a ;) Za wszystkie k?opoty przepraszam, tym bardziej ?e Stowarzyszenie nie mog?o z?o?y? nikomu za jej po?rednictwem ?ycze?... zatem nadrabiaj?c zaleg?o?ci:
  W roku 2010 ?yczymy odwiedzaj?cym stron? zadowolenia z tre?ci znalezionych w sieci oraz by pozosta? Wam równie? czas na ?ycie "w realu".

  Jednocze?nie przypominamy o spotkaniu noworocznym seniorów naszego so?ectwa na które zaprasza Rada So?ecka w niedziel? 10 stycznia o godz. 14:00.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 18
  gru 2009

  Dzie? ca?odziennej spowiedzi ?wi?tej w parafii pw. ?w. Józefa w Jankowie Przygodzkim  W sobot? 19 grudnia 2009 odb?dzie si? dzie? ca?odziennej spowiedzi ?wi?tej
  w ko?ciele pw. ?w. Józefa w Jankowie Przygodzkim.
  W artykule podajemy plan spowiedzi.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1113 czytań - Drukuj
 • 17
  gru 2009

  Kumpela kocha Pattinsona!  Moja przyjació?ka Ola zakocha?a si? w Robercie Pattinsonie (tym ze Zmierzchu). Jak j? przekona?, ?e to bez sensu i by raczej poszuka?a prawdziwej mi?o?ci?
  ..............................................................................Iza, 14 lat

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1086 czytań - Drukuj
 • 1,996,711 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2019 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.